METODA NAUCZANIA

W Językowni robimy dokładnie to, co dzieci potrafią robić najlepiej – uczymy się przez zabawę. Biorąc pod uwagę fakt, że doświadczając nasz mózg zapamiętuje najwięcej informacji – lekcje w Językowni stanowią gry, zabawy, pokazywanie, tworzenie, układanie… czyli aktywne zajęcia wykorzystujące jak najwięcej zmysłów jednocześnie.

Pracą dzieci jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko co robią

C. Hooper

Zainteresowanie to podstawowy element, o którym zapomina się w szkole, stąd często marne efekty nauki. Nauka dowodzi, że nasz mózg zapamiętuje najlepiej informacje, które dostarczamy mu za pomocą silnych bodźców. Jeżeli więc zaangażujemy dziecko emocjonalnie w daną zabawę – wpłynie ona dodatnio na przyswajane informacje, a więc zostaną ZAPAMIĘTANE.