OFERTA

Zajęcia z języka angielskiego dla klas I-III

Zajęcia prowadzone są w niewielkich liczebnie grupach dobieranych według poziomu edukacyjnego. Maksymalna liczba uczestników to 10 osób. Spotkania mają formę warsztatową z użyciem elementów muzycznych, kart z obrazkami oraz różnorodnych przedmiotów i akcesoriów związanych z tematami zajęć.

KAŻDY UCZESTNIK W RAMACH KURSU OTRZYMUJE:

PREZENTACJA NASZEJ LEKCJI (KONCEPCJA 4Z)